Em đang làm một nghiên cứu khoa học: " Thể hiện mức độ tập trung đô thị của TPHCM cấp phường,xã thông qua 4 yếu tố cụ thể là ( mật độ dân số , tỷ lệ dân nông thôn/thành thị, diện tích đất xây dựng, mật độ đường giao thông chính ) năm 2010 "
Với 4 yếu tố đó thì phải lập trọng số theo mức quan trọng của nó đối với Đô thị (%), nhưng em không biết lập trọng số đó theo cách nào hay theo tiêu chí nào . Mấy anh, mấy chị giúp em với.

Về phần số liệu em chỉ có được 3 phần mật độ dân số, tỷ lệ nông thôn/thành thị và diện tích đất xây dựng . Còn thiếu mật độ đường giao thông chính ( chi tiết cấp phường xã theo đơn vị km/km2 ). Anh chị nào có giúp em với e đang cần lắm ạ.

Chân thành cảm ơn mọi người, mong được giúp đỡ ạ.

Các bài khác cùng chuyên mục: