gisCafe's Recent Activity

  1. gisCafe đã trả lời vào chủ đề Tool hiển thị Google-Bing Maps (VN2000) trong ArcGIS Desktop 10.x.

    Có sự thay đổi nên bạn nào dùng từ phiên Bản 2.1.0 bị lỗi. Các bạn Download lại ở trên nha.

    25/5/19 lúc 10:07